BoundCon IX - Custom Photo Shoot 3 complete 0
BoundCon IX - Custom Photo Shoot 3 complete 1
BoundCon IX - Custom Photo Shoot 3 complete 2
BoundCon IX - Custom Photo Shoot 3 complete 3
BoundCon IX - Custom Photo Shoot 3 complete 4

The complete Custom Photo Shoot 3 from BoundCon IX - 2012. Riggers: Jim Hunter & JJ Plush.   Models: Katarina Blade & Drea Morgan.