BoundCon VI - Custom Photo Shoot 7 - Part 1 0
BoundCon VI - Custom Photo Shoot 7 - Part 1 1
BoundCon VI - Custom Photo Shoot 7 - Part 1 2
BoundCon VI - Custom Photo Shoot 7 - Part 1 3
BoundCon VI - Custom Photo Shoot 7 - Part 1 4

Part 1 of Custom Photo Shoot 7 from BoundCon VI - 2009. Riggers:Bob from Ropemarks. Models: Yvette Costeau & Lillian Caine