BoundCon VII - Custom Photo Shoot 4 - Part 2 0
BoundCon VII - Custom Photo Shoot 4 - Part 2 1
BoundCon VII - Custom Photo Shoot 4 - Part 2 2
BoundCon VII - Custom Photo Shoot 4 - Part 2 3
BoundCon VII - Custom Photo Shoot 4 - Part 2 4

Part 2 of Custom Photo Shoot 4 from BoundCon VII - 2010. Riggers: Delona.   Models: Jewell Marceau & Wenona

Schlagworte: extreme bondage, shibari