BoundCon VI - Custom Photo Shoot 8 - Part 1 0
BoundCon VI - Custom Photo Shoot 8 - Part 1 1
BoundCon VI - Custom Photo Shoot 8 - Part 1 2
BoundCon VI - Custom Photo Shoot 8 - Part 1 3
BoundCon VI - Custom Photo Shoot 8 - Part 1 4

Part 2 of Custom Photo Shoot 8 from BoundCon VI - 2009. Riggers: Master Rubber K.. Models: Julia Power