BoundCon VII - Custom Photo Shoot 14 - Part 1 0
BoundCon VII - Custom Photo Shoot 14 - Part 1 1
BoundCon VII - Custom Photo Shoot 14 - Part 1 2
BoundCon VII - Custom Photo Shoot 14 - Part 1 3
BoundCon VII - Custom Photo Shoot 14 - Part 1 4

Part 1 of Custom Photo Shoot 14 from BoundCon VII - 2010. Riggers: Jim Hunter.   Models: Yvette Costeau & Lena King